Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

product parameters:

  • material: ceramic
  • size: large
  • 颜色分类: 窑变流釉小号直径41cm+ 荷叶球+赠8 窑变流釉中号直径53cm+ 荷叶球+赠8 窑变流釉大号直径63cm+荷叶球+赠8 窑变渐变小号直径41cm+ 荷叶球+赠8 窑变渐变中号直径53cm+ 荷叶球+赠8 窑变渐变大号直径63cm+荷叶球+赠8 窑变小号直径41cm+ 荷叶球+赠8 窑变中号直径53cm+ 荷叶球+赠8 窑变大号直径63cm+荷叶球+赠8 冰梅小号直径41cm+ 荷叶球+赠8 冰梅中号直径53cm+ 荷叶球+赠8 冰梅大号直径63cm+荷叶球+赠8 蜂窝蓝小号直径41cm+ 荷叶球+赠8 蜂窝蓝中号直径53cm+ 荷叶球+赠8 蜂窝蓝大号直径63cm+荷叶球+赠8 窑变流釉特大号直径73cm+荷叶球+赠8 窑变渐变特大号直径73cm+荷叶球+赠8 窑变特大号直径73cm+荷叶球+赠8 冰梅特大号直径73cm+荷叶球+赠8 蜂窝蓝特大号直径73cm+荷叶球+赠8
  • article number: cf256
  • : fish
  • fish tank types: goldfish bowl
  • fish tank forms: package type

var desc='

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com