Ten square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea set

Ten square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea set

Ten square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea set Ten square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea set

product parameters:

  • item no: 20210427-3
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Ten square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea setTen square with gully tureen jingdezhen hand - made tureen of blue and white porcelain ceramic tea bowl two tureen tea set
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com