Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl

Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl

Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl

product parameters:

  • color classification: yuanyang painting of wind tureen
  • item no: 20210424-8
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Lin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowlLin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowlLin Yin wind for three not tureen jingdezhen ceramic tureen single hot spring kung fu tea bowl
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com