The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house

The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house

The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house

product parameters:

  • color classification: far-infrared bacteria house ball + 1 catty holds about 1 liter 】 【 send filter mesh bag house far-infrared bacteria ball + 3 kg about 3 liters 】 【 send filter mesh bag house far-infrared bacteria ball + 5 jins hold about 5 liters 】 【 send filter mesh bag [new] quartz bacteria ball + 1 catty holds about 1 liter 】 【 send filter mesh bag [new] quartz bacteria ball + 3 kg about 3 liters 】 【 send filter mesh bag [new] quartz bacteria ball + 5 jins hold about 5 liters 】 【 send filter mesh bag
  • equipment category: filtering material
  • item no: 83 ssq_1614742413902

var desc='******
The Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration houseThe Aquarium filter bacteria ball far infrared nano ball ring ceramic ring hollow Shi Yingqiu nitration house';
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com