Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover

Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover

Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover Submerged wood tureen large ceramic kung fu tea cup tea bowl of jingdezhen shadow celadon hand cut three to cover

product parameters:

  • origin: dehua county
  • color classification: sweet white hand-cut tureen sweet white hand-cut tureen + four cups of green glaze hand-cut tureen blue glaze hand-cut tureen + 4 cups
  • article number: XD_KfCxl_6xwyqdfb
  • main photo source: independent film figure
  • tea utensils craft: celadon

var desc='


www.taobao.com
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com