Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder

Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder

Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder

product parameters:

  • material: purple
  • capacity: 401 ml (including) - 500 ml (including)
  • origin: yixing
  • color classification: cixin qiu - yun girder
  • article number: yhmqzsh088
  • main photo source: independent film figure
  • tea utensils craft: pure manual
  • whether manual: is

var desc='

\
\
\
\

\
\
\
\

\


Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girderQiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder

Qiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girderQiao mu YH yixing are it by ore bottom groove green pure manual cixin qiu - yun teapot decals kung fu girder\

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com