Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong

Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong

Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong

product parameters:

  • material: purple
  • origin: yixing
  • color classification: mud fu lu set of three pieces of purple sand 200 cc ZhuangHongYang
  • item no: 434110
  • main photo source: independent film figure
  • tea utensils craft: half manual
  • whether manual: is

var desc='

Qiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHongQiao mu SU yixing it suit by manual mercifully period of mud fu lu, the set of three pieces of purple sand teapot ZhuangHong \

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com