Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup

Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup

Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup

product parameters:

  • material: porcelain
  • capacity: 200 ml the following
  • color classification: blue youligong bellagio cups
  • article number: blue youligong chicken (ji) le cup
  • number: 1
  • tea utensils craft: blue
  • whether manual: is

var desc='

Qin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cupQin Qiuyan blue - and - white youligong chicken (ji) le cup 60 ml of jingdezhen ceramic masters cup tea cup
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com