Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape

Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape

Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape

product parameters:

  • material: ceramic
  • size: large
  • 颜色分类: 红荷花小号直径41cm+青茶壶+带底座 红荷花中号直径53cm+青茶壶+带底座 红荷花大号直径63cm+青茶壶+带底座 红荷花小号直径41cm+绿茶壶+带底座 红荷花中号直径53cm+绿茶壶+带底座 红荷花大号直径63cm+绿茶壶+带底座 红荷花小号直径41cm+绿转运球+带底座 红荷花中号直径53cm+绿转运球+带底座 红荷花大号直径63cm+绿转运球+带底座 红荷花小号直径41cm+青转运球+带底座 红荷花中号直径53cm+青转运球+带底座 红荷花大号直径63cm+青转运球+带底座 红荷花大号直径73cm+绿转运球+带底座 红荷花大号直径73cm+青转运球+带底座
  • article number: cf245
  • : fish
  • fish tank types: goldfish bowl
  • fish tank forms: other

var desc='

Jingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscapeJingdezhen ceramic aquariums household water fountain jin large fish bowl furnishing articles sitting room humidifying landscape
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com