Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls

Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls

Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls

product parameters:

  • color classification: bucket color blue and red colour seawater fish grain tureen
  • item no: 20210320-3
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Qin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowlsQin Qiuyan color blue and red sea grain tureen 150 ml of jingdezhen ceramics by hand to tureen tea bowls
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com