【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen

【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen

【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen 【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen 【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen 【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen 【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen

product parameters:

  • item no: 20210415-11-650
  • tea utensils craft: the glaze on

var desc='

【 7.5 】 jingdezhen pure manual hand - made seiko archaize five NiuTu two tureen
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com