Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase

Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase

Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase

product parameters:

  • article number: MDTC - 6467
  • color classification: the plum bottle tree


Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase


Jingdezhen imitation the qing 58 cm high hand - made pastel yellow bottom dragon tree mei bottle with series ceramic vase.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com