Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150

Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150

Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150 Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150 Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150 Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150

product parameters:

  • material: dahongpao
  • capacity: 101 ml (including) - 200 ml (including)
  • style: Chinese style
  • origin: yixing
  • color classification: dahongpao bian xi shi recommended
  • item no: 432725
  • main photo source: independent film figure
  • packing size: 12 * 8 * 6.5
  • tea utensils craft: hand-cut
  • whether manual: no

var desc='

Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150Yixing dahongpao qiao mu SU shih ores are it to maintain the tea ultimately responds tea pot kung fu tea set, 150 \

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com