Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen

Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen

Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen

product parameters:

  • material: ceramic
  • color classification: green plum three only cover
  • item no: green plum tureen
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Mountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureenMountain sound of jingdezhen ceramic powder enamel handpainted green name plum wsop three tureen only a single bowl tea tureen
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com