【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup

【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup

【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup 【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup 【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup 【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup 【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup

product parameters:

  • material: porcelain
  • capacity: 200 ml the following
  • item no: 2021-5-8 0
  • number: 4
  • tea utensils craft: colored enamel
  • whether manual: is

var desc='\
\

【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup【 5.3 】 jingdezhen pure manual hand - made colored enamel yulan cup
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com