Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation

Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation

product parameters:

  • popular element: coulorful
  • color classification: 10 jins yellow without leading (gulp) 20 jins yellow without leading (gulp) 30 kg yellow without leading (gulp) 50 kg yellow without leading (gulp) 10 jins red without leading (gulp) 20 jins without leading (gulp) 50 kg red without leading (gulp) 10 jins without leading (sips) 10 jins yellow without leading (sips) 10 jins huang2 dai4 plastic (gulp) 20 jins huang2 dai4 plastic bibcock of 30 jin huang (gulp) with plastic (gulp) huang2 dai4 50 kg plastic bibcock of (gulp) 10 jins red with plastic tap (gulp) 20 jins with plastic faucet (gulp) 30 jins red belt (gulp) 50 kg plastic tap with plastic faucet (gulp) stainless steel faucet
  • article number: DA002
  • main photo source: independent film figure
  • whether manual: no

var desc='

\

Qiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentationQiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentationQiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentationQiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentationQiao mu jingdezhen ceramic jars 10 jins 20 jins 30 jins 50 kg sealed it mercifully bottle festive wedding fermentation \

\

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com