Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver

Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver

Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver

product parameters:

  • article number: MDTC - 6067
  • size: medium

Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver

Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver

 
 

 

 

 

Jingdezhen painting and calligraphy quiver porcelain carving in yellow checking porcelain art barrels of 45 cm high porcelain quiver
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com