Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank

product parameters:

  • material: ceramic
  • size: large
  • 颜色分类: 复古芦苇小号直径42cm+高山流水+赠8+雾化器 复古芦苇中号直径53cm+高山流水+赠8+雾化器 复古芦苇大号直径63cm+高山流水+赠8+雾化器 复古芦苇特大号直径73cm+高山流水+赠8+雾化器 复古芦苇小号直径42cm+五福临门+赠8+雾化器 复古芦苇中号直径53cm+五福临门+赠8+雾化器 复古芦苇大号直径63cm+五福临门+赠8+雾化器 复古芦苇特大号直径73cm+五福临门+赠8+雾化器 复古芦苇小号直径42cm+福寿绵长+赠8+雾化器 复古芦苇中号直径53cm+福寿绵长+赠8+雾化器 复古芦苇大号直径63cm+福寿绵长+赠8+雾化器 复古芦苇特大号直径73cm+福寿绵长+赠8+雾化器 复古芦苇小号直径42cm+功夫小子+赠8+雾化器 复古芦苇中号直径53cm+功夫小子+赠8+雾化器 复古芦苇大号直径63cm+功夫小子+赠8+雾化器 复古芦苇小号直径42cm+风生水起+赠8 复古芦苇中号直径53cm+风生水起+赠8 复古芦苇大号直径63cm+风生水起+赠8 复古芦苇小号直径42cm+江南水乡+赠8 复古芦苇中号直径53cm+江南水乡+赠8 复古芦苇大号直径63cm+江南水乡+赠8
  • article number: cf186
  • : fish
  • fish tank types: goldfish bowl
  • fish tank forms: package type

var desc='

Jingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tankJingdezhen ceramic goldfish bowl sitting room floor balcony office home furnishing articles circulating water courtyard big fish tank
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com