Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration

Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration

Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration

product parameters:

  • material: ceramic
  • capacity: more than 5 l
  • color classification: imitation cloth red-violet 20 jins outfit red-violet imitation cloth 30 jins of imitation imitation cloth cloth red-violet 50 kg LanLian 20 jins outfit LanLian imitation cloth 30 jins of imitation cloth LanLian 50 pounds to blue peony 20 jins outfit blue peony 30 jins of blue peony 50 kg outfit green glaze LanLian 20 jins of green glaze LanLian 30 kg outfit green glaze LanLian 50 kg of blackish green lotus 50 pounds to blackish green hong mei 20 jins outfit blackish green hong mei 30 jins of blackish green hong mei 50 kg pack
  • item no: 38811 MG/

var desc=' \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Qiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decorationQiao mu jingdezhen ceramic barrel household thickening 20 jins 30 jins 50 kg ricer box storage bacon tank kitchen decoration \

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com