Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars

Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars

Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars

product parameters:

  • material: ceramic
  • capacity: 4 l (including) - 5 l ()
  • color classification: 50 kg outfit wax gourd water lotus pond moonlight 100 catties of wax gourd water lotus pond moonlight
  • Gross weight:

  • 1
  • item no: 09893
  • packing volume: 1

var desc='

Qiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jarsQiao mu jingdezhen hand - made ceramic barrel 50 kg household 100 jins piggy bank kimchi cylinder packaging jars \

欢迎光临本店铺!
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com