Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups

Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups

Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups

product parameters:

  • color classification: girlfriend tureen
  • article number: yuanyangxishui
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Mountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cupsMountain sound girlfriend tureen jingdezhen pure manual painting ceramic three tureen kung fu tea cups
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com