Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving

Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving

Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving

product parameters:

  • article number: MDHP - 1903
  • size: small
  • color classification: sky blue green

Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carvingJingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving
 

 

Jingdezhen porcelain carving dragon name plum bottle art furnishing articles, green lotus decorative porcelain carving

 

 

 
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com