Jingdezhen ceramics green tea, black tea caddy fixings sealed tank storage tanks puer tea pot home furnishing articles


.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com