Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【

Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【

Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【 Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【 Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【 Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【 Submerged wood jingdezhen Jin Hongxia famille rose porcelain tea with hand - made tureen three cup bowl Kowloon 】 【

product parameters:

  • material: ceramic
  • origin: also the
  • article number: jiulongzhizungai
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='
www.taobao.com
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com