Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move

Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move

Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move

product parameters:

  • material: ceramic
  • article number: MDBT - 3852


Pure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot movePure hand - made jingdezhen blue and white porcelain brush pot qianlong six sides Wen Fang elegant blue and white porcelain brush pot move


 

  .

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com