Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft

Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft

Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft

product parameters:

  • models: shflc003
  • article number: shflc003
  • style: new classical
  • material: ceramic

Jingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraftJingdezhen hand - made gold enamel and open the world lion lion ear small tea pot storage tank furnishing articles of handicraft
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com