Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups

Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups

Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups

product parameters:

  • color classification: corn poppy only two tureen
  • article number: ymrecgw
  • tea utensils craft: hand-painted

var desc='

Corn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cupsCorn poppy only two tureen jingdezhen hand - made ceramic tureen tureen pure manual single kung fu tea cups
.

Contact Us

Room No.4-307 Unit E Yinxin Business building Zhejiang Road JINGDEZHEN JIANGXI  Whatsapp.Wechat.Tel:+8615707987833 EMAIL:ceramicsj#gmail.com